Kollektor-drenaj şəbəkəsi

 

Torpağı, yeri qurutmaq üçün qrunt və ya axıntı sularının süni yolla axıdılması, artıq suların yığılaraq ərazidən kənarlaşdırılması kollektor-drenaj şəbəkəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Açıq drenaj arxlarla, qapalı drenaj isə yeraltından çəkilən borularla suyun arxlara, yaxud kanallara buraxılmasıdır. Kollektor-drenaj şəbəkələrindən qrunt sularının səviyyəsinin aşağı salınması və torpaqların qrunt sularının təsirindən qorumaq üçün istifadə edilir. Muxtar respublika ərazisində son 15 il ərzində 65 km yeni açıq drenaj, 18 km yeni qapalı drenaj xətti çəkilmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi.
Dizayn və proqramlaşdırma Nakhinternet