DƏRYAÇADA 100 MİLYON KUBMETRƏ QƏDƏR SU VARDIR

 

Rayonumuzda hər il 17 min hektardan artıq suvarılan sahədə müxtəlif bitkilər əkilir ki, bunun da əsas hissəsini taxıl, kartof, tərəvəz, qarğıdalı, günəbaxan, bostan və paxlalı bitkilər təşkil edir. Meyvə bağları və yaşıllıqlar da ildən-ilə genişlənir. Bu sahələrin vaxtında su ilə təmin edilməsi isə olduqca vacibdir.

Şərurda təsərrüfat suyuna olan problem ulu öndərin təşəbbüsü ilə ötən əsrin yetmişinci illərində Arpaçay dəryaçasının istismara verilməsi ilə demək olar ki, tam aradan qaldırılmışdır. Dəryaça 150 milyon kubmetr su tutumuna malikdir. Paylayıcı qurğudan ayrılan Sağ və Sol kanalları şəbəkəsi təkcə Şərurun yox, həm də Sədərək və Kəngərli rayonlarının 10 minlərlə hektar torpağını su ilə təmin edir.

Ardını oxu...

KƏNDLİ ƏMƏYİ NƏYƏ DESƏN QADİRDİR

 

Şərur muxtar respublikamızda məhsuldar və geniş torpaqları olan ərazidir. Min illər boyu babalarımız suvarma yolu ilə bu ərazilərdə taxıl, pambıq, üzüm, tütün, tərəvəz bitkiləri əkib-becərmiş, hər cür nemət yetirən bağ- bağatlar salmışlar.

Rayon ötən əsrin ikinci yarısında respublikamızın qabaqcıl kənd təsərrüfatı bölgələrindən biri olmuş, xüsusən taxılçılıq, üzümçülük, tütünçülük, meyvəçilik məktəbi kimi tanınmışdır. Arazla Arpaçaym qovuşduğu bu məkanda insan əməyi nəyə desən qadirdir. Bunu hər il qazanılan uğurlar da sübut edir.

Ardını oxu...

Su həyat mənbəyidir.. Rayonda əhalinin içməli suya olan tələbatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı mühüm layihələr icra olunur

20.03.2020 

Su həyat mənbəyidir. Bu fikir suyun həyatımızdakı rolunu, ümumiyyətlə, həyatımızın sudan ibarət olduğunu tam şəkildə ifadə edir. Su canlıların həyatında oksigendən sonra gələn ən vacib maddədir. Canlı aləmin yaranması və yaşaması üçün lazım olan bu nemət həyatımızda olan hava və torpaq qədər əhəmiyyətlidir. Su həm də ruzi-bərəkət, gözəllik və paklıq rəmzi hesab olunur. Ta qədimdən nənə-babalarımız suyun təmizliyi, saflığı, həyat mənbəyi olması barədə el deyimləri formalaşdırıblar.

Ardını oxu...

Su anbarlarında 35,5 milyon kubmetr su ehtiyatı var

20.03.2020

2020-ci ilin yaz suvarma mövsümünü mütəşəkkil təşkil etmək məqsədilə Babək rayon ərazisində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiş, kanal və arxlarda, nasos stansiyası və təzyiqli boru xətlərində, su anbarlarının suburaxıcı qurğularında, içməli su xətlərində və digər hidrotexniki qurğularda təmir-bərpa işləri aparılmış, su anbarlarına suyun yığılması davam etdirilmişdir.

Fevral ayı ərzində 2,5 kilometr beton və torpaq kanal, 1,93 kilometr ara arx, həmçinin, 1,3 kilometr kollektor lildən təmizlənmiş, 240 metr yeni açıq drenaj kanalı qazılmışdır.

Ardını oxu...

Meliorasiya işləri yüksək səviyyədə yerinə yetirilir

14.03.2020

Muxtar respublikamızdakı su sistemlərinin bərpası, yenidən qurulması, etibarlı su təchizatının təşkili, boruların təmiri, arxların təmizlənməsi, suvarma suyuna olan tələbatın ödənilməsi sahəsində görülən işlər kənd adamının, əkin-biçin ilə məşğul olan təsərrüfat sahiblərinin rahatlığına, keyfiyyətli məhsulun əldə edilməsinə, ölkəmizdə bolluq yaradılmasına xidmət edir. Muxtar respublikamızın bütün bölgələrində olduğu kimi, rayonumuzda da əhalinin fasiləsiz olaraq içməli su ilə təmin olunması, əkin sahələrinin vaxtında suvarılması və normal su ilə təchizatı üçün yanvar ayından kanal və arxlarda bərpa tədbirləri həyata keçirilir.

Ardını oxu...

Copyright © 2019. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi.
Dizayn və proqramlaşdırma Nakhinternet